ثبت اعتراض به صورت آنلاین

سازمان امور مالیاتی در فرآیند الکترونیکی نمودن خدمات خود اقدام به راه اندازی سامانه ثبت الکترونیکی اعتراضات و شکایات نموده…

200,000 تومان

جلسه مشاوره مدیریت آنلاین- مشاور: سید جمال کاظمی

جلسه مشاوره مدیریت آنلاین مشاور: سید جمال کاظمی

300,000 تومان

جلسه مشاوره مدیریت آنلاین- مشاور: محسن سلطانی

جلسه مشاوره مدیریت آنلاین مشاور: محسن سلطانی

300,000 تومان

جلسه مشاوره مدیریت حضوری- مشاور: سید جمال کاظمی

جلسه مشاوره مدیریت حضوری مشاور: سید جمال کاظمی

از 1,000,000 تومان