تنظیم لوایح مالیاتی و ثبت آنلاین اعتراض

برای تنظیم یک لایحه جامع و کامل می بایست ابتدا نسخه ایی از گزارش رسیدگی را که بر اساس ماده…

از 1,500,000 تومان

تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی

مهمترین تکلیف مالیاتی مودیان ارسال اظهارنامه مالیاتی می باشد.ارائه اظهارنامه مالیاتی صحیح و بدون اشکال نقش موثری در میزان جرایم…

از 300,000 تومان

تهیه و تنظیم لوایح بیمه ایی

با توجه به بخشنامه های متنوع بیمه ایی تنظیم لایحه اعتراضی جهت تعدیل و رفع تعرض از بدهی های تامین…

3,000,000 تومان